Despre liceu

       Colegiul Tehnologic ”Viaceslav Harnaj” este unicul liceu cu profil agricol din București care oferă specializări și calificări căutate în acest moment pe piața muncii. Unitatea noastră a luat ființă în 1971 din iniţiativa profesorului Veceslav Harnaj, preşedintele Academiei Mondiale de Ştiinte Apicole, sub denumirea de Liceul Agricol Băneasa, având o singură clasă de 33 de elevi. În același an, prin Hotărârea nr. 739 din 21.06.1971 a Consiliului de Miniştri al R.S.R. privind aprobarea planului de şcolarizare pentru anul I, se înfiinţează Liceul Agricol Bucureşti, dar unitatea a purtat, pe rând, denumirile de – Liceul Agroindustrial Băneasa, Grup Şcolar Agricol, Colegiul Agricol, iar în prezent, prin Decizia Nr. 1627/ 05.05.2015, denumirea unității este de Colegiul Tehnologic ”Viaceslav Harnaj”. De la data înființării și până în prezent, Colegiul a pregătit elevii în învățământul profesional și tehnic. Școala a creat o tradiție a învățământului agricol bucureștean , în profile precum Resurse naturale și Protecția Mediului, Horticultură, Serviicii / Economic, Turism și Alimentație, iar absolvenții au ca finalitate calificarea: Tehnician Horticultor, Tehnician pentru animale de companie, Tehnician în Administrație, , Tehnician în Gastronomie, pentru învățământ liceal de zi, Mecanic – Agricol pentru învățământ profesional în Sistem Dual și Apicultor-Sericicultor pentru învățământ profesional de stat.  Pentru realizarea obiectivelor de învățământ propuse, Colegiul Tehnologic dispune de o bază materială adecvată procesului de învățământ, modernă, ce stă la baza obținerii unor calificări apreciate pe piața muncii și care s-au bucurat de recunoaștere în societatea civilă. Dintre dotările moderne de care beneficiază colegiul, menționăm sălile de clasă cu mijloace moderne de predare și învățare, laboratoare cu instruire practică, informatică, fizică-chimie, biologie, tehnologie culinară și tehnica servirii, horticultură, precum și cabinete de informatică, cabinet de consiliere psiho-pedagogic, protecția mediului,  bibliotecă de specialitate, cu peste 12000 de volume, sală și teren de sport.

            Colegiul nostru s-a mulat întotdeauna pe nevoile în schimbare ale pieței muncii, în ultimii ani, alături de specializările menționate mai sus s-au numărat și cea de  Tehnician pentru animale de companie și  Apicultor – Sericicultor. Pentru fiecare dintre aceste specializări, Colegiul nostru încheie parteneriate de practică cu operatori economici.

            Învățământul Dual este ultima mare reușită pe care a înregistrat-o Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaj în 2017, ca rezultat al interesului pe care l-a arătat în ultimii ani în acest domeniu, precum și continuarea tradiției învățământului apicol, prin reînființarea clasei de profil, în 2019.

        Tot ceea ce întreprindem în unitatea noastră este pentru a răspunde nevoii de informare și comunicare a elevilor și profesorilor, și pentru a fi o interfață sigură și dinamică, în măsură să asigurăm dezvoltarea profesională și accesul la tot ceea ce înseamnă nou.

 

Activități

 1.      Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj” este singura unitate de învăţământ din Bucureşti, care şcolarizează elevi pentru calificările: Tehnician Horticultor, Tehnician pentru Animale de Companie, Mecanic Agricol în sistem Dual şi Apicultor-sericicultor, fiind, totodată,  prima şcoală de apicultură din Europa, care a luat naştere acum 49 de ani, înfiinţată de profesorul Harnaj, personalitate marcantă în domeniul apiculturii şi nu numai.   

2.      Baza materială a liceului nostru este la standarde înalte, care corespund nevoilor elevilor noştri: trei corpuri de clădire, săli de clasă şi laboratoare dotate, bibliotecă, cămin, cantină, sală de sport, cabinet veterinar, laborator gastronomic.

3.      Personalități ale vieții științifice, culturale, sociale, sportive la nivel regional, național, și/sau internațional

·         Adrian Vasile – absolvent promoția 1996, în prezent președinte CESA – Corpul Experților în Siguranța Alimentară

·         Adrian Siceanu – absolvent promoția 1975, în prezent doctor inginer, cercetător științific și director științific al Institutului de Cercetare și Dezvoltare pentru Apicultură

·         Eliza Căuia – absolvent promoția 1987, în prezent doctor inginer și Director de Comunicare al Institutului de Cercetare și Dezvoltare pentru Apicultură

·         Dumitru Căuia – absolvent promoția1985, în prezent inginer și membru al laboratorului de cercetare al Institutului de Cercetare și Dezvoltare pentru Apicultură

·         Puiu Ilisei, absolvent promoția 1985, în prezent director al Companiei SC Pilis SRL, în Top 3 Zootehniști din Romania în anul 2015

·         Anca Brândușa Ionescu, absolvent promoția 2000, în prezent director al firmei de evenimente- Avangarde Pro Action

·         Mihaela Salomia, absolvent promoția 1987, în prezent Profesor Inginer al Colegiului Tehnologic Viaceslav Harnaj și Metodist ISMB

·         Adrian Geamăn, absolvent promoția 1991, în prezent Profesor doctor al Colegiului Tehnologic Viaceslav Harnaj

·         Rodica Mocăiță, absolvent promoția 1979, Inginer turism și alimentație în prezent laborant specialitate apicultură al Colegiului Tehnologic Viaceslav Harnaj

·         Bogdan Roșulescu, absolvent promoția 2000, Inginer horticultor, în prezent director al SC RO-BO-Li Agro SRL

·         Silvia Dumitrașcu, absolvent promoția 2011, în prezent Inginer Horticultor și asociat al unui afaceri de familie în domeniu horticol. 

·         Dan Cușai, absolvent promoția 1995, în prezent doctor veterinar și director al SC Instalații Cușai SRL

4.      În ultimii ani, elevii colegiului nostru au participat la diferite acțiuni dintre care amintim:

Ø  Programul ”Școli Ambasador ale Parlamentului European”

Ø  Concursul ”Știu și Aplic” din cadrul Proiectului ”Valențe culturale ale securității și sănătății în muncă”

Ø  ”SudEstRo-AgroVET – Practică pentru EuRoCompetențe Profesionale în Agricultură

Ø  Sesiunea Națională de Comunicări Științifice a elevilor

Ø  Proiectul Leonardo da Vinci ”Irigații inovative pentru toti”

Ø  AgroStartChallenge- competiția națională a ideilor de agribusiness

Ø  Simpozion Interdisciplinar Regional ”Mișcare și armonie – Însușiri ale materiei vii”

Ø  Proiectul Leonardo da Vinci ”Îmbunătățirea calității educației vocaționale în cooperare cu piața muncii”

Ø  Proiect Civitas – Banqueting și Organizarea Evenimentelor

Ø  Proiect ”La tineri este puterea – Asociația Incubator”

Ø  Olimpiada la disciplinele din Aria Curriculară ”Tehnologii”, domeniul Agricultură

Ø  Premiul special pentru caracter aplicativ, referatul ”Apiterapia, miracolul vieții”.

Ø  Crosul Loteriei Române

Ø  Olimpiada Națională a Sportului Școlar

Ø  Campionat Municipal.

 

5.      Implicarea personalului didactic al unității de învățământ în activitatea de cercetare științifică sau pedagogică

Personalul didactic al unității noastre de învățămînt este implicat în cercetarea pedagogică atât prin absolvirea diverselor cursuri de formare profesională, cât și prin participarea la simpozioane, acțiuni sau proiecte tangențiale cu programa școlară. Menționăm câteva dintre acestea:

Cursuri de formare continuă:

Ø  Dezvoltarea profesională continuă pe componența instruirii diferențiate a elevilor;

Ø  Comunicare eficientă și lucru în echipă

Ø  Cum să creăm o pagină WEB

Ø  Implementarea sistemului de control intern managerial

Ø  Utilizarea instrumentelor On-Line în educație

Ø  Cursul ”Irigații inovative pentru toți”

Simpozioane, concursuri, acțiuni, proiecte:

Ø  Simpozion Interjudețean ”Atingerile apei”

Ø  Sumitul Internațional al Tinerilor Oameni de afaceri

Ø  Cupa Sctorului 1

Ø  Proiectul de mobilitate școlară ”Leonardo da Vinci”

Ø  Simpozionul Științific de Agricultură și mediu

Ø  Ateliere de lucru ”Calitate în managementul Unității Școlare”

Ø  Proiectul ”Valențe culturale ale securității și sănătății în muncă!

Ø  Simpozionul internațional de comunicări științifice  ”Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm și comunicăm”

Ø  Evenimentul de Leadership din cadrul săptămânii Inițiativei Globale pentru Tineri

Ø  Sesiunea internațională de comunicări științifice ”Noi perspective în dezvoltarea școlii românești”

Ø  Simpozionul național ”Cultura fizică-domeniu al culturii universale”

Ø  Simpozionul Național ”Fenomene Atmosferice și evoluția vremii pe glob”

Ø  Conferința Națională ”Medierea în școală”

Ø  Activitate municipală ”Gastronomia în Europa”

Ø  Competiția Națională a ideilor de agribusiness -AgroStart Challenge

Ø  Programul Școală – Ambasador

Ø  Seminarul ”Suport legislativ pentru învățământul profesional și tehnic”

Ø  Concursul ”Voluntar pentru viață”

Ø  Activitatea ”Energie pentru performanță fizică și intelectuală”

Ø  Activitatea ”Învățământ Dual – Realitate și perspective”

Ø  Acțiuni de informare și educare realizate de voluntarii ARAS împreună cu elevii colegiului

·         Prof. ing. Felicia Stroe:

ü  Monitor calitate pentru examenul de competențe profesionale nivel 4

ü  Membru în Comisia de soluționare a contestațiilor depuse pentru Examenul Național de Definitivare , disciplina Agricultură-Horticultură

ü  Membru al Comisiei de organizare și desfășurare a probelor practice și a inspecțiilor speciale la clasă din cadrul Concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar

ü  Membru al grupului de lucru din cadru CNEE pentru disciplina Agricultură-Horticultură

ü  Membru în Comisia națională de specialitate- învățământ profesional liceal, filiera tehnologică și postliceal pentru domeniu Agricultură – cultura plantelor

ü  Membru în Comisia din centrul de examen pentru organizarea și desfășurarea examenului național de Definitivat

ü  Membru în grupul de lucru constituit la nivelul ISMB în vederea implementării  Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional cu durata de 2 ani.

·         Prof. ing. Felicia Stroe și prof. ing. Mihaela Salomia au participat la elaborarea programelor pentru Olimpiadele de la disciplinele din aria curriculară – Tehnologii

·         Prof. ing. Mihaela Salomia – autor de curriculum, planuri de învățământ și standarde de pregătire profesională pentru domeniul Agricultură; membru în echipa de elaborare a subiectelor pentru Concursul Național de Definitivat și Concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate.

·         Prof. ing, Felicia Stroe , prof. ing. Mihaela Salomia, prof. Maria Camelia Nica, Camelia Sîrbu – membri în Corpul de Experți în Management Educațional.

6.      Lucrări științifice sau pedagogice publicate de către personalul didactic al unității:

 

Ø  Lucrări ale simpozionului național ”Cultură fizică, domeniu al culturii universale” – ediția IX – 2016– Editura Național, ISBN 978-973-659-313-0; articol- Prof. Ing. Felicia Stroe;

Ø  Cultura fizică – Domeniu al culturii universale – 2017, Editura Național, ISBN 978-973-659-289-8; articol – Prof. ing. Felicia Stroe;

Ø  Simpozionul internațional ”Pledoarie pentru Fizică” -2014 – ISSN – 2066 -463X; articol – Prof. ing. Felicia Stroe;

Ø  Simpozionul internațional ”Pledoarie pentru tehnică”, 2015 – ISSN 2066-463X, articole, Prof. Ing, Prof. Sîrbu Camelia;

Ø  Impact educațional , nr 1/2017, Editura Dio, ISSN 2559-0189, articol Prof. Ing. Felicia Stroe;

Ø  Simpozion Internațional ”Pledoarie pentru tehnică” – 2017, Prof. Ing. Felicia Stroe, prof. Sîrbu Camelia.

Ø  Tradițional și modern în medicină și farmacie. Ed. Fundației Umaniste, 2016, ISSN – 2501-2987, articol – Prof. ing. Felicia Stroe.

7.      Şcoala ambasador a Parlamentului European din anul 2017.

8.      Pentru specializările școlii profesionale, precum și pentru cele încadrate în sistemul cursurilor de zi, Colegiul nostru încheie parteneriate de practică cu diverși operatori economici, această practică având un rol important în buna formare a elevilor noștri în meseria pentru care se pregătesc, ea desfășurându-se la cele mai înalte standarde și fiind o reprezentare fidelă a meseriei alese.

9.      Colegiul nostru deţine o fermă didactică, pe spaţiul căreia elevii îşi desfăşoară orele de instruire practică sau orele de conducere tractor.

10.  Parteneriat cu Revista Ferma, parte a proiectului „Susţinem Învăţământul Universitar Agricol”, în vederea promovării calificărilor noastre  şi conştientizării publicului larg asupra importanţei acestora pe piaţa muncii.

Obiective

1.      Realizarea ofertei educaţionale anuale a unităţii noastre, la nivelul ciclului de învățământ liceal şi profesional, în concordanţă cu cerinţele pieţei.

2.      Perfecţionarea profesională a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic al școlii, în concordanţă cu exigenţele învăţământului modern, prin participarea acestora la workshopuri/stagii de formare/schimburi de experiență.

3.      Orientarea şi consilierea elevilor şi asistenţă acordată părinţilor, în vederea orientării școlare și a construirii unei cariere de succes a elevilor.

4.      Asigurarea unui parteneriat eficient al liceului cu ceilalţi membri ai comunităţii, inclusiv agenţii economici care susţin învăţământul profesional, care să angajeze elevii în proiecte de responsabilizare și să contribuie la reducerea ratei de absenteism.

5.      Modernizarea infrastructurii şi a bazei materiale a fermei didactice, în vederea pregătirii elevilor nostri, la standarde înalte, conform nevoilor existente pe piaţa muncii.

 

                            

Dotări

 Dotările Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”:

–  25 săli de clasă

–  laboratoare: fizică, chimie, horticultură, apicultură, biologie, gastronomie, mediu.

– cabinete: informatică (două), psihologie şi consiliere, limbi străine, legislație.

– clinică veterinară

– cabinet medical şi stomatologic

– cămin-internat

– cantină

– sală de sport

– teren de sport

– bibliotecă

– fermă didactică

Evenimente reprezentative

Ø Anual, Colegiul Tehnologic „Viaceslav Hanrnaj” organizează Săptămâna Porţilor Deschise, un eveniment amplu, cu durata de 5 zile, în care grupuri de elevi de clasa a VIII-a, vizitează în mod organizat incinta liceului, şi participă la prezentări susţinute de profesorii de specialitate.

Ø  Ziua Colegiului Tehnologic ”Viaceslav Harnaj” este sărbătorită pe 7 noiembrie, de ziua de naștere a profesorului Harnaj. Evenimentul este marcat prin activități specifice, organizate de elevi, împreună cu profesorii și alte cadre auxiliare.

Ø  În calitate de partener al campaniei ”Susținem învățământul preuniversitar agricol”, Colegiului Tehnologic ”Viaceslav Harnaj” participă la evenimentele organizate de Fundația ”Ferma”: întâlniri între elevii liceelor agricole, tabere tematice, ultimul dintre acestea, dezbaterea – ”Învățământul agricol, încotro?” a avut loc pe 1 nov. 2019, în cadrul liceului nostru.

 
Video
Tur Virtual
Locație